Artikler

Udskriv

Atom-deponi vil pumpe radioaktivt spildevand i havet

Set igennem en blyglasrude.Det store tyske slutdeponi for atomaffald ”Asse” har store problemer med saltvand i minen,hvorfor de ansvarlige eksperter nu planlægger udpumpning til Nordsøen.Tyskland har tre store slutdeponier: Asse I ,Asse II og Gorleben , der alle ligger ovenpå store salthorste. Nu har indtrængende overfladevand og grundvand opløst store mængder salt . Så tønderne med radioaktivt materiale ætses udefra og beskyttelsen derfor eroderes. 

 

Hidtil har man pumpet det nu salte vand over i en nærliggende mine , men den praksis ophører når kontrakten med operatøren stopper. Derfor er det foreslået at pumpe vandet over i floder, som ender ud i Nordsøen eller Østersøen.

Tønderne håndteres gelinde.

I øjeblikket er vandet ikke mere radioaktivt end det kan pumpes ud , men ligesåsnart der går tæring i depoternes tønder , så vil tallet blive meget højere. Og mange gamle tønder er allerede gennemtærede. Sidste år vurderede man om tønderne kunne flyttes til f.eks. Gorleben. Men deres stabile tilstand var for længst overskreden.

Da Asse blev etableret i en gammel saltmine udtalte man , at forholdene her var stabile de næste 100.000 år, men der gik kun 30 år før vandet fossede ned gennem lofterne. Og de før stensalthårde vægge blev bløde. Saltet blev plastisk.

Der er 126.000 tønder atomaffald i Asse , som hver dag gennemblødes af 12.000 liter saltvand , der hidtil er opsamlet i den nu nedlagte mine Mariaglück nær Celle (by i tyskland). Da det er meget bekosteligt forestiller ”Bundesamt für Radiation Protection” , at lede det oppumpede vand ud i floder.

Man udleder allerede 52 milliarder liter spildevand fra byer og industrier, så nær 4 millioner liter spildevand fra Asse mener man ikke gør den store forskel.

Asse depotet der ligger 800 meter under jorden i en salthorst er altså ikke verdens bedste løsning.

Og sammenlignet med danske forslag om at ”gemme” Risø affald 15 meter nede synes at være endnu værre. For vi kan nu se at tønderne indenfor få år tæres i stykker.

Danske salthorste er ikke spor bedre end de tyske horste.

Se også:

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/bundesamt-fuer-strahlenschutz-will-asse-wasser-in-fluesse-leiten-a-881376.html

http://www.endlagerung.de/

http://de.wikipedia.org/wiki/Schachtanlage_Asse

http://www.srf.ch/player/radio/echo-der-zeit/audio/atom-endlager-asse-in-einem-ehemaligen-salz-bergwerk?id=befbb9f6-5e94-47b5-896a-89ced48cfcbb

Ian

 

 


 

Thursday the 18th. Gruppen mod atomaffalds depot i Struer kommune