Artikler

Udskriv

Fukushima vand foreslås dumpet.

 

Det japanske atomkraftselskab Tepco har nu så svært ved at rumme mere radioaktivt vand, at man nu foreslår at pumpe det hele i havet. Skriver Ny Teknik online.

360.000 kubikmeter radioaktivt vand eller 360.000 ton forurenet vand er nu opsamlet omkring de havarerede atomkraftreaktorer ved Fukushima Daichi i Japan. Og det kniber med fortsat at håndtere problemerne. Derfor foreslår man nu , at udlede størstedelen i Stillehavet umiddelbart udenfor værkerne.

Man forestiller sig , at rense og senere at opblande det radioaktive vand så meget, at strålingsværdierne komme langt ned. Hvorfor en udledning (dumpning) må ske over tid. Lidt ligesom når man pumper opblandet saltvand ud i Hjarbæk Fjord fra caverner ved Lille Thorup.

Ved Hjarbæk Fjord så vi problemer med masser af alger og fiskedød , men det har naturligvis ikke noget at gøre med cavernerne.

På samme måde frygter japanerne at fiskene udfor Fukushima ikke bare bliver uspiselige og usælgelige, men at hele fiskerierhvervet rammes. Men det afvises af Tepco , der vil udlede det radioaktive vand over 40 år.

Når myndighederne finder en billig løsning på et vanskeligt problem, så har protester sjældent nogen virkning.

Et atomdeponi i 15 meters dybde , der på sigt bliver utæt, ovenpå grundvandet frygter man på Thyholm også vil ødelægge fiskeriet i hele Limfjordsområdet uden om. Men det afviser eksperterne.

Og nu vil japanske eksperter så udlede 120.000 kubikmeter vand fra de gamle reaktorhaller og 240.000 kubikmeter radioaktivt vand, som opbevares i forskellige tankanlæg i området.

Udfor Japan er der områder med stor dybde , som man åbenbart har kastet interessen på. Lidt ligesom franskmændene , der har dumpet radioaktivt materiale i Biscayen (4000 meter dybde) i årevis.

Så det varer nok ikke længe før også Tepco får tilladelse selvom der p.t. er kraftige protester.

Læs også.

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3653747.ece

 

Ian

Wednesday the 25th. Gruppen mod atomaffalds depot i Struer kommune