Artikler

Udskriv

   Lolland, 28. september 2012

 

 

Sundhedsminister Astrid Krag

 

Åbent brev

  

Borgergrupperne mod deponering af atomaffald i de foreløbeligt 5 udpegede kommuner, har tidligere henvendt sig til dig med ønsket om en offentlig høring.

 

 

Dit svar har hidtil været larmende tavshed.

 

Derfor henvender vi os nu i samlet flok, med krav om høring. Vi nægter at tro, at du ikke vil mødes med os, at du vil tilsidesætte den demokratiske debat med de borgere der berøres, de borgere hvis liv og hverdag der er i spil.

 

Vi vil blive direkte berørt af en beslutning om, at skulle lægge kommune til et depot for atomaffald.

 

Bør vi ikke høres? Bør vi ikke inddrages? Er tiden ikke kommet til dialog med vi, de udpegede?

 

Derfor - Astrid Krag - drop nu strudsepolitikken og lukketheden. Inddrag os - hold en høring.

 

At være minister, betyder at være tjener for fællesskabets interesser.

 

Undlader du at tale med os, fortsætter du denne "jeg alene vide" politik, tilsidesætter du selve demokratiet.

 

Vi har bedre tanker om dig - vis os, at vi har ret i dette, tal med os!

 

På borgergruppernes vegne

 

 

Bornholm                  Louise Haxthausen

Struer                         Bendy Poulsen

Skive                          Anders Rask

Kerteminde              Torben Larsen

Lolland                      Bodil Waagensen

 

 

 

 

 
Thursday the 18th. Gruppen mod atomaffalds depot i Struer kommune