Artikler

Udskriv
Skrevet af Bendy Poulsen

 Slutdepot som overflade depot

Da gruppen fra de seks berørte plaserings muligheder af slutdepotet beså det radioaktive affald på Forskningscenter Risø, udsendte vi en pressemeddelse hvor i vi konkluderede at slutdepotet bør lige på overfladen og ikke skal flyttes fra Risø. Da sundhedsministeren og hendes embedsmænd blev presset nok af vores pressemeddeles og pressen iværksatte hun en ny undersøgelse uden at have forstået vores udtalelse om at vi ønskede en slutdepot på overfladen ( en bygning som den hvor affaldet er opbevaret i nu).

 

Ministerenen iværksat en ny værdiløs undersøgelse på forkerte præmisser, da det vi ønsker er en klar tilkendegivelse af fra ministeren og hendes embedsmænd, at man ikke graver giftigt bestrålet affald ned til vores grundvand. Vi kan ikke leve med risikoen for at vores børn i fremtiden vil kunne blive syge af forurenet drikkevand som vores regering er skyld i er gravet ned.

På sundhedsministerens hjemmeside findes der omkring 70 rapporter og notater omkring slutdepotet, men i ingen af dem er vigtigheden af rent drikkevand særlig meget omtalt, og alle slutter med at der ikke kan gives nogen sikkerhed mod en eventuelt forurening, så ifølge fosigthedsprincippet ( EU lovgivning...) så kan regeringen ikke tillade sig at gennemføre de planer de har om at nedgrave affaldet fra Risø, det strider imod  forsigtighedsprincippet.

Man har ihærdigt forsøgt  fra forskere og akademisk uddannede person igennem lang tid (20-25 år) at skrive rapporter der omgår forsigtighedsprincippet men det er ikke lykkedes indtil nu, det  vil hele ikke lykkes selv om ministeren fortsætter med at putte penge i bestilte rapporter.

Der findes kun en løsning på Risøs problem lad affaldet blive på Risø i de nuværende bygninger de næste 100 år,så er vi måske blevet klogere og kan håndtere affaldet på en mere intelligent måde.

Bendy Poulsen

 

 

Thursday the 21st. Gruppen mod atomaffalds depot i Struer kommune