Artikler

Udskriv


Nej tak til atomaffald på Thyholm!!!


Jeg tror, at alle på Thyholm og tilgrænsende områder er rystet og uforstående overfor Folketingets beslutning om, at atomaffaldet, der altid har været deponeret/oplagret ved Risø, skal flyttes væk derfra og nedgraves i undergrunden et eller andet sted her i landet. En GEUS- gruppe er sat til at finde det bedst egnede sted for en nedgravning, hvorefter Folketinget træffer den endelige beslutning.

Det er rystende, at Folketinget evt. vil pålægge en eller anden kommune at modtage risikofyldt atomaffald for at få ryddet/renset området ved Risø.  

 

Har politikerne overhovedet tænkt på de konsekvenser en flytning og nedgravning af atomaffaldet vil medføre både for befolkningen og den fremtidige udvikling i det område, hvor affaldet nedgraves?

For mig at se, er det fuldstændigt ansvarsløst at nedgrave affaldet nogen steder her i landet.
Affaldet bør blive, hvor det er, og er de geologiske forhold ved Risø ikke til en nedgravning, kan affaldet på stedet indkapsles og placeres i en ny bygning. Denne bygning kan meget let udformes som en arkitektonisk smuk bygning, som kan falde harmonisk ind i miljøet for det fremtidige Risøområde evt. ”Projekt Risø Park”.  

Udgifterne til opførelse af en ny smuk bygning på Risø inkl. indkapsling af affaldet vil ligge langt under udgifterne til indkapsling, flytning og nedgravning af affaldet et andet sted i landet.
Jeg har læst noget om, at der er politiske ambitioner om at skabe Europas førende og mest bæredygtige udviklingspark på Risøområdet for bl.a. at tiltrække virksomheder og institutioner, som relaterer sig til forskningen på Risø. Lad derfor affaldet forblive indkapslet ved Risø, hvor det uden problemer kan holdes under kontrol af kvalificerede og veluddannede personer.
En nedgravning af affaldet vil medføre store vanskeligheder med kontrol omkring udsivning. Måske glemmes det helt eller delvist om 50, 100, 1000 ….. år!!. Derfor: Lad affaldet blive indkapslet over jorden, hvilket giver bedre sikkerhed for kontrol.

Hvordan tror politikerne, at udviklingen fremover vil ske i det område, hvor atomaffaldet nedgraves? Ingen tvivl om, at udviklingen kun vil påvirkes negativt!!

  • Hvad sker der med affaldet ved et evt. jordskælv? Området her er det sted i landet, hvor der oftest sker jordskælv.
  • Vi har det fineste drikkevand på Thyholm fra et meget sårbart vandindvindingsområde. Den mindste lille forurening fra atomlossepladsen vil ødelægge hele drikkevandsforsyningen på Thyholm.

Det vil være en katastrofe at få nedgravet atomaffald i et område som her i udkants Danmark, hvor der er problemer nok i forvejen med at holde et samfund kørende.
Tænk på den negative signalværdi, der vil opstå for området:

  • Limfjorden har de bedste østers, muslinger og hummere m.m., og en stor del eksporteres ud af landet. Bliver det først kendt, at disse skaldyr kommer fra Limfjorden tæt ved en atomlosseplads, kan en afsætning blive reduceret - måske umuliggjort.
  • Eksport/salg af markafgrøder, herunder maltkorn m.v. dyrket ved en atomlosseplads vil også blive påvirket negativt.
  • Der arbejdes meget her i området på at udvikle turismen. Hvordan vil en atomlosseplads ikke kunne påvirke dette arbejde?  
  • Boligmarkedet vil helt sikkert gå i stå. Stor risiko for fraflytning og ikke tilflytning til området.

Noget helt andet er, at en så interessant kulturhistorisk forskningsepoke på Risøværket bør bevares/sikres for eftertiden i lighed med andre kulthistoriske emner, som er sikret bevaret her i landet. Risø`s kulturhistorie bør bevares som en helhed - inkl. atomaffaldet!!  
Det vil sikkert koste mange hundrede millioner at flytte atomaffaldet fra Risø. Lad det blive i det område, hvor samfundet i hele Risøs levetid har nydt godt af atomforskningen i kraft af erhvervsudvikling, spændende forskningsmiljø og mangfoldige arbejdspladser. Alene en flytning/transport af affaldet er efter min mening ikke uden risiko!!!
Har politikerne slet ikke overvejet et alternativ til nedgravning af atomaffaldet???
Lad dog affaldet blive over jorden på Risø, hvor det er ”synligt” (glemmes derfor ikke!) og let at kontrollere.
GEUS-gruppen undersøger jo kun nedgravningsløsningen!   

Mvh.
Johs. Hargaard
Thursday the 18th. Gruppen mod atomaffalds depot i Struer kommune