Energi & miljø

 1. Ny tank blev testet kort før eksplosion på østrisk gasanlæg
  En eksplosion ramte tirsdag morgen et gasanlæg i den østrigske by Baumgarten, hvorfra der ledes gas til både Østrig, Ungarn og Italien. Eksplosionen kostede én person livet, sårede 21 og stoppede gasleverancerne. Allerede ved midnatstid var anlægget imidlertid i drift igen. Samtidig er der kommet...
 2. Klimaråd til regeringen: Hæv målet til 55 pct. sol og vind i 2030
  2050-målet om 100 pct. vedvarende energi kræver markant udbygning.
 3. Nu løbes det fleksible elforbrug omsider i gang
  Med fleksible nettariffer og elpriser skal forbrugerne opmuntres til at indrette elforbruget efter en variabel elproduktion.
 4. Spørg Scientariet: Kan man sætte et osmoseanlæg op derhjemme?
  En læser har købt et omvendt osmose drikkevandsanlæg, men ved ikke, hvordan det skal sættes op. Ph.d. fra Aalborg Universitet giver et par forklaringer.
 5. Nu beskyldes også BMW for diesel-snyd
  BMW-model udleder 7,2 gange så meget NOx som tilladt, ifølge rapport.
 6. EU's vinterpakke kan true Viking-kablets økonomi
  Hvis et forslag fra EU-Kommissionen om nyt elmarkedsdirektiv vedtages, vil det få samfundsøkonomien i Viking-kablet til at vakle. Minister tror ikke på flertal
 7. Flowbatteriet: Nu gemmer de strøm fra sol og vind
  Kina sætter strøm til flowbatterier på kommerciel basis. Det kommer vi også til i Danmark, mener forsker, som har besøgt kinesisk batterifabrik.
 8. Frankrig lover fleksible atomkraftreaktorer, der kan skrue ned, når vinden blæser
  Frankrigs nationale elselskaber plæderer for, at kernekraften og vedvarende energi skal supplere hinanden i kampen mod fossile brændstoffer.
 9. Vejsalt sender regnvandsprojekter på glatis
  Mange kommuner ­investerer i adskillelse af regn- og spildevand. Men brugen af vejsalt kan spolere ­gevinsten ved klimatilpasningstiltag.
 10. Eks-energiminister vil løse »verdens største teknologiske udfordring«
  Omdannelse af bæredygtig energi til flydende kulbrinter er opskriften på at løse verdens klimaudfordring, mener tidligere amerikansk energiminister, der selv forsker i emnet.
Friday the 15th. Gruppen mod atomaffalds depot i Struer kommune