Rundtur på Mellemlager i Holland

Category : Atomaffald
Views : 1333

Rundtur på den Hollandske mellemlager COVRA

Vi er af den mening at man ikke i vor tidsalder graver affald ned til grundvand, men løsningen bør være som dette lager i Holland indtil vi har nok viden om at lave en slutdepot.

Thursday the 18th. Gruppen mod atomaffalds depot i Struer kommune